PBSM NBD Slideshow

Sabtu, 19 November 2011

Memperkukuh keupayaan belia

Oleh Sim Y. H.

Datin Hajah Siti Hajar menyampaikan kata alu-aluan.

Nina menyampaikan kata alu-aluan beliau.


BANDAR SERI BEGAWAN, 18 Nov - Mesyuarat Tahunan Pengarah-Pengarah Persatuan Belia Asia Tenggara merupakan program yang mula dilaksanakan pada tahun 2003 di Filipina yang bertujuan untuk memperkukuhkan lagi belia-belia rantau Asia Tenggara dari segi kepimpinan dan proses membuat keputusan.

Tahun ini Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi mesyuarat ke-9 di mana upacara perasmiannya diadakan di Hotel Radisson, Bandar Seri Begawan hari ini, yang disempurnakan oleh Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Haji Ismail Pehin Orang Kaya Pekerma Setia Dato Paduka Haji Hashim.

Presiden Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam Datin Hajah Siti Hajar Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof dalam ucapan alu-aluan beliau menyatakan mesyuarat selama tiga hari itu disertai oleh pengarah dan pemimpin dari persatuan kebangsaan Asia Tenggara iaitu Kemboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste dan Brunei.

Mesyuarat itu jelas Datin Hajah Siti Hajar lagi bermatlamat untuk mencapai satu matlamat utama iaitu untuk memperkukuhkan lagi keupayaan belia-belia dari segi kepimpinan mereka dan keupayaan untuk membuat keputusan yang akan membentuk usaha pembangunan belia.

Sementara itu, Penasihat Pembangunan Persatuan Kebangsaan, Persekutuan Bulan Sabit Merah, Palang Merah Antarabangsa, Nina Nobel dalam kata alu-aluan beliau berkata bahawa dalam Deklarasi Belia yang dimeterai pada 2009 semasa Tahun Belia, belia-belia dunia mengetengahkan pelbagai masalah yang bukan sahaja mengancam bumi tetapi juga manusia seperti kemiskinan, konflik, keganasan, migrasi, penyakit, diskriminasi, perubahan iklim dan kini jumlah penduduk.

Sehubungan dengan itu, Nina menyatakan bahawa deklarasi itu merupakan dokumen dan alat yang berguna kerana bukan sahaja ia mengetengahkan dan menangani isu-isu serius secara berhadapan tetapi juga menunjukkan komitmen belia untuk menangani isu berkenaan dengan mengambil tindakan konkrit.

Dalam pada masa yang sama, Nina mengingatkan belia agar kembali kepada komitmen yang dimeterai mereka khususnya dalam melaksanakan 20 tindakan dalam empat bidang kerja kemanusiaan iaitu dalam menerap nilai-nilai kemanusiaan, pembangunan persatuan kebangsaan, kesihatan dan pengurusan bencana.

Beliau juga menyeru belia untuk tidak sentiasa berpendapat bahawa pembiayaan itu adalah untuk jangka masa pendek sahaja, selalu mengambil kira impak dan keberkesanan kegiatan yang dilaksanakan, tidak mudah hilang dalam birokrasi dan hierarki persatuan serta tidak takut untuk mempersoalkan apa yang sedang berlaku.

Beliau menyarankan kepada belia-belia untuk tidak gentar melakukan sesuatu perubahan iaitu dengan melakukan perubahan dalam diri dan minda mereka sendiri.

Mesyuarat tiga hari itu akan menumpukan kepada empat isu utama iaitu Rangkaian Pengarah-Pengarah Belia Asia Tenggara yang berkekalan, Belia sebagai ejen bagi perubahan tingkah laku, Inisiatif Belia Global: Perkembangan dan Dasar Belia serta Belia dan Media Sosial.

-Media Permata - Sabtu, 19 November 2011.


Tiada ulasan: