PBSM NBD Slideshow

Selasa, 22 Mei 2012

Guru pengawas pemimpin utama pasukan yang dipimpin


BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 18 April. - Guru pengawas merupakan pemimpin utama bagi setiap satu pasukan yang dipimpinnya sementara kemajuan, kedayatahanan setiap pasukan serta minat berterusan ahli-ahlinya adalah bergantung kepada kewibawaan serta daya kreatif guru pengawasnya dalam mengatur kegiatan-kegiatan untuk ahli-ahlinya.

Yang Di-Pertua Persatuan Bulan Sabit Merah, Datin Dayang Hajah Siti Hajar binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd. Yusof berkata demikian semasa berucap selaku tetamu kehormat dan merasmikan Seminar Kepimpinan Guru Pengawas Persatuan Bulan Sabit Merah.YANG Di-Pertua Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam, Datin Hajah Siti Hajar binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd. Yusof ketika berucap merasmikan Seminar Kepimpinan Guru Pengawas Unit Sekolah 2012. (Foto : Azmah Hj. Ahad)

"Bagi mencapai hasrat ini maka adalah sangat penting itu bagi seorang guru pengawas atau pemimpin yang dilantik itu adalah seorang yang benar-benar berminat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan persatuan tersebut.

Ini adalah supaya mereka yang dilantik itu akan dapat benar-benar menjadi seorang pemimpin yang berwawasan serta sepenuh hati mengakui bahawa mereka adalah seorang Ahli Persatuan Bulan Sabit dan dengan senang hati serta sepenuh hati membimbing anak-anak didiknya bukan semata-mata sebagai seorang pemimpin yang terpaksa berbuat demikiaan," jelasnya pada majlis yang berlangsung di Ruang Legar, Bangunan Jabatan Pendidikan Kokurikulum (JPK), di sini.

Terdahulu, Ketua Bahagian Pasukan Beruniform dan Perkhidmatan Kemasyarakatan, JPK, Awang Jalil bin Pengarah Haji Kapitan dalam ucapannya menjelaskan, pendidikan kokurikulum yang dijalankan di luar bilik darjah merupakan pelengkap kepada pendidikan kokurikulum yang formal di mana salah satu daripada asas pembentukan pembelajaran kokurikulum ialah untuk melahirkan pelajar yang berilmu, beriman, berkemahiran dan berkepandaian bukan saja intelek dari segi ilmiah tetapi juga pintar dan bijaksana dalam kerja-kerja kesukarelawanan.

Beliau menambah prinsip dasar JPK yang menjadikan kegiatan dan aktiviti pasukan beruniform sebagai salah satu teras Program Co Curicular Activities (CCA) di sekolah menengah di seluruh negara adalah bertujuan untuk memastikan kelahiran jelama Brunei yang berdisplin, mapan dan berdaya maju dalam menempuh arus cabaran globalisasi menuju aras 2035 dalam mencalak pemimpin yang berjiwa besar.

Ke arah mencapai matlamat tersebut, guru-guru pengawas yang dilantik menjadi pemeduli kepada pasukan-pasukan beruniform tegasnya memainkan peranan yang penting untuk memastikan cakera kepimpinan akan sentiasa proaktif.

Seminar tersebut juga tambahnya mempunyai penanda aras dan sasar tuju untuk memberi kefahaman dan pengetahuan asas berhubung dengan fundamental dan hala tuju persatuan dan pertubuhan tersebut khususnya dan palang Merah Serantau dan antarabangsa.

Seramai 43 peserta terdiri daripada guru-guru pengawas persatuan berkenaan menyertai seminar empat hari bermula hari ini hingga 21 April bertempat di Dewan Kuliah Stadium Negara Hassanal Bolkiah.
 
- Pelita Brunei Online 20 April 2012.

Tiada ulasan: