PBSM NBD Slideshow

Jumaat, 26 Februari 2010

PBSM NBD DI SAMBUTAN MAULIDUR RASUL 1431H

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu – Majlis Sambutan Maulidur-Rasul 1431H peringkat negara telah diadakan pada hari ini 13 Rabi’ul Awwal 1431H bersamaan dengan 27 Febuari 2010 bertempat di Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddien di ibu negara. Sepertimana lazimnya, sepasukan ahli dari PBSM NBD turut memberikan khidmat mereka kepada orang-orang yang memerlukan bantuan.Khemah Perubatan Kementerian Kesihatan (Hospital Ripas)
Di antara ahli-ahli PBSM NBD yang bersiap sedia untuk menjalankan tugas pada pagi tersebut


Walaupun acara bermula pada jam 7:30 pagi namun beberapa orang ahli PBSM NBD sudahpun berada di khemah perubatan Kementerian Kesihatan seawal jam 6:45 pagi. PBSM bertugas bersama-sama dengan pasukan Paramedik Hospital RIPAS dan Perkhidmatan Perubatan Tentera ABDB.

Di antara aturcara majlis ialah Keberangkatan Tiba KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan bersama ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Diikuti dengan Sembah aluan oleh YB Pehin Menteri Ugama, Persembahan Dikir Marhaban, Bacaan Selawat, Doa Selamat dan yang terakhir ialah perarakan berjalan kaki sejauh 2.5 km. Beberapa orang peserta yang mengalami pening dan pitam mendapat rawatan dari pihak berkenaan sehingga acara selesai pada kira-kira jam 10 pagi.

Tema sambutan Maulidur Rasul 1431H ini ialah "Illahi Selamatkan Brunei Darussalam”.Selasa, 23 Februari 2010

Relief of Choking in Children


Signs of Choking
Choking occurs when something blocks the airway. When the airway is completely blocked, the child cannot breathe. Choking can be a frightening emergency. But if you act quickly, you can help the child breathe.

If the child can speak or cough loudly, the child’s airway is only partly blocked. You should not try to open the airway. If you are worried about the child’s breathing, call 991 or your local emergency number.

Signs of choking in the child with a completely blocked airway are:

- The child suddenly begins to cough, gag or have high-pitched, noisy breathing
- An older child may make the choking sign (holding the neck with one or both hands)
- The child has bluish lips or skin

Actions to Relieve Choking in a Child
When a child is choking and can’t breathe or speak, you must give abdominal thrusts (the Heimlich maneuver). The Heimlich maneuver pushes air from the child’s lungs like a cough. This can help remove the blocking object. You should give abdominal thrusts until the object is forced out or the victim becomes unresponsive.

1. If you think a child is choking, ask the child, “Are you choking?” If the child nods, ask, “Can you speak?” If the child can’t speak, cough loudly or cry, tell the child that you are going to help. Stand firmly behind the child and wrap your arms around him or her that your fists are in front of the child.
2. Make a fist with one hand.
3. Put the thumb side of the fist on the child’s abdomen, slightly above the navel and well below the breastbone.
4. Grasp the fist with your other hand and give quick upward thrusts into the child’s abdomen.
5. Give thrust until the object is forced out or the child becomes unresponsive.


If the choking is not relieved, the child will become unresponsive. When the child becomes unresponsive, shout for help, lower the child to the ground and start CPR. If someone else is present, send that person to call 991 (or your local emergency number) for an ambulance while you start CPR.

The steps of CPR of the child who has become unresponsive after choking are the same, with one addition:

1. Check for response. If unresponsive, send someone to call 991 while you start CPR.
2. Open the airway, check breathing. If there is no normal breathing, give two rescue breaths that make the chest rise. Every time you open the airway to give rescue breaths, open the mouth wide and look for the object. If you see an object in the throat, remove it. Do not spend a lot of time looking and do not perform blind finger sweeps. If you do not see an object, continue CPR.
3. Check for sign of circulation. If there are no signs of circulation, start chest compressions. Give cycles of five compressions and one rescue breath for one minute and then call 991. Give CPR as needed until the child responds or EMS rescuers arrive.

Chest compressions may force the object out. If you are alone with the child and these steps don’t work after about one minute, call 991.


PERTUBUHAN BULAN SABIT MERAH SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DAN MAKTAB-MAKTAB NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Pengenalan

Aktiviti Bulan Sabit Merah mula diadakan di sekolah-sekolah menengah dan maktab hampir 40 tahun yang lalu. Pada peringkat awal, ianya dikenali sebagai Palang Merah dan setakat ini tidak diketahui bilakah aktiviti ini diperkenalkan ke sekolah-sekolah. Ketika itu, ianya adalah di bawah seliaan Bahagian Kegiatan Luar, Jabatan Pelajaran Negeri Brunei.

Bagi membezakan dengan persatuan peringkat daerah, Bulan Sabit Merah di sekolah-sekolah dan maktab dikenali sebagai Pertubuhan Bulan Sabit Merah dan menggunakan unit sebagai tanda pengenalan.

Sekarang, Pertubuhan Bulan Sabit Merah di Sekolah-Sekolah Menengah dan Maktab-Maktab adalah salah satu kegiatan beruniform yang dikelolakan oleh Bahagian Unit Beruniform, Jabatan Pendidikan Kokurikulum, Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam dan merupakan salah satu daripada enam pasukan beruniform. Ianya adalah sebagai satu usaha bagi memperkenalkan kepada pelajar tentang Persatuan Bulan Sabit Merah serta kegiatan-kegiatan kesukarelawan yang dijalankannya.

Walaupun secara tradisinya, hanya institusi pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan yang menubuhkan pasukan ini namun terdapat juga institusi pendidikan di kementerian lain khususnya Kementerian Hal Ehwal Ugama yang menubuhkan pasukan ini seperti Ma’ahad Islam Brunei dan Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit serta akan dilaratkan ke sekolah-sekolah yang lain.

Lazimnya, sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab di negara ini akan membukakan keahlian pada bulan Januari setiap tahun. Sebelum itu sekurang-kurangnya seorang guru pengawas akan dilantik bagi mengawasi pertubuhan tersebut.

Bagi memudahkan menjalani latihan, unit-unit pertubuhan sekolah turut diletakkan di bawah Persatuan Bulan Sabit Merah Cawangan Daerah masing-masing iaitu:

1. PBSM NBD Cawangan Daerah Brunei-Muara
2. PBSM NBD Cawangan Daerah Belait
3. PBSM NBD Cawangan Daerah Tutong
4. PBSM NBD Cawangan Daerah Temburong

Peranan Guru Pengawas

Kemajuan dan perkembangan sesebuah unit adalah bergantung kepada guru pengawas. Kewajipan utama para pengawas belia-belia Bulan Sabit Merah ialah:

- menjadi pemimpin dan penasihat kepada unit kerana ahli-ahli sendiri yang akan menyelenggara pasukan masing-masing agar mereka mempunyai rasa tanggungjawab dan sekaligus mendorong ahli-ahli pasukan tersebut ke arah kepimpinan
- memimpin ahli-ahli belia BSM supaya acara-acara kegiatan BSM dapat berjalan lancar
- memilih rancangan kegiatan yang dapat mereka sesuaikan dengan matapelajaran yang mereka berikan

Keahlian Pasukan

Keahlian pasukan tidak dihadkan. Semua pelajar-pelajar yang berminat sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab yang berminat adalah digalakkan untuk menyertainya. Bagaimanapun syarat-syarat berikut mestilah dipenuhi:

1. Sekolah di mana tempat belajar mestilah mempunyai pasukan Bulan Sabit Merah.

2. Mestilah masih bersekolah di sekolah berkenaan.

3. Bersedia untuk memberikan perkhidmatan bila-bila diperlukan.

4. Bayaran keahlian adalah sebanyak $2.00 untuk setahun.

5. Sekolah mestilah mempunyai guru pengawas yang terdiri daripada guru sekolah itu sendiri.

6. Mestilah terlebih dahulu mendapat kebenaran / pengesahan daripada ibu bapa / penjaga untuk menjadi ahli.

Selain daripada itu, pelajar-pelajar yang ingin menyertai pasukan ini hendaklah tidak menyertai mana-mana pasukan beruniform yang lain kerana hanya satu sahaja kegiatan pasukan beruniform yang dibenarkan untuk diikuti.
Unit-unit Pertubuhan

Di antara unit-unit pertubuhan yang sedia ada ialah:

1. Sekolah Menengah Berakas – Unit I
2. Sekolah Menengah Sultan Mohammad Jamalul Alam – Unit II
3. Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri – Unit III
4. Maktab Sultan Omar Ali Saifuddien – Unit IV
5. Sekolah Saint Andrew – Unit V
6. Sekolah Saint George – Unit VI
7. Sekolah Menengah Sayyidina Abu Bakar – Unit VII
8. Sekolah Menengah Pengiran Isteri Hajah Mariam – Unit VIII
9. Sekolah Menengah Ma’ahad Islam Brunei – Unit IX
10. Sekolah Menengah Awang Semaun – Unit X
11. Sekolah Menengah Pehin Datu Seri Maharaja – Unit XI
12. Sekolah Menengah Sayyidina Umar Al-Khattab – Unit XII
13. Sekolah Menengah Sayyidina Husain – Unit XIII
14. Sekolah Menengah Sayyidina Hasan – Unit XIV
15. Sekolah Menengah Menglait – Unit XV
16. Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali – Unit XVI
17. Sekolah Menengah Chung Hwa – Unit XVII
18. Sekolah Menengah Rimba – Unit XVIII
19. Sekolah Menengah Pg. Anak Puteri Masna – Unit XIX
20. Unit Sekolah Menengah Sufri Bolkiah
21. Unit Sekolah Menengah Sayyidina Othman
22. Unit Sekolah Menengah Sayyidina Ali
23. Unit Sekolah Menengah Sultan Hasan


Syarat-Syarat Penubuhan Unit Baru

1. Memohon kepada ibu pejabat Persatuan Bulan Sabit Merah untuk menubuhkan pasukan di sekolah masing-masing melalui pengetua dan dipanjangkan kepada Pengarah Jabatan Pendidikan Kokurikulum

2. Mempunyai sekurang-kurangnya seorang guru pengawas yang dilantik oleh pihak pentadbiran sekolah

3. Mempunyai tidak kurang dari 30 orang pelajar yang mahu mendaftar untuk menjadi Ahli. Senarai nama dan tahun pelajar hendaklah disertakan.

Penubuhan boleh dilakukan setelah mendapat kelulusan dari pihak Pengarah.

Bagi pertubuhan yang sedia ada, guru-guru pengawas hendaklah mendaftarkan semula keahlian pertubuhan mereka ke pihak Pengarah sebelum akhir bulan Januari pada setiap tahun.

Pakaian Ahli

Peruntukan kain bagi pakaian seragam ahli sebelum ini disediakan oleh Bahagian Unit Beruniform, Jabatan Pendidikan Kokurikulum yang mana guru pengawas perlu memohon melalui pengetua sekolah masing-masing. Manakala perbelanjaan bagi pembuatan baju ditanggung oleh ahli itu sendiri. Manakala guru pengawas hendaklah mengutamakan ahli terlebih dahulu dari diri sendiri di dalam pengagihan kain pakaian seragam berkenaan.

Walaubagaimanapun tidak dapat dipastikan sama ada peruntukan itu masih ada atau tidak. Untuk kepastian, guru-guru pengawas pertubuhan bolehlah menghubungi Bahagian Unit Beruniform JPKK atau melalui http://jpkk.blogspot.com/

Isnin, 22 Februari 2010

Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam


Pada hari ini, Selasa 09 Rabi'ul Awwal 1431H bersamaan dengan 23 Febuari 2010M genaplah 26 tahun usia kemerdekaan Negara Brunei Darussalam. Sambutan ulangtahun Hari Kebangsaan bermula dengan Majlis Membaca Surah Yaasiin dan Doa Kesyukuran di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dengan tumpuan di Masjid Omar Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.

Pada pagi ini, upacara perhimpunan agung diadakan di Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddien mulai jam 7:30 pagi. Seperti di tahun-tahun yang sudah, PBSM NBD turut menghantar ahli-ahlinya bagi membantu tugas-tugas kecemasan. Keadaan cuaca hujan renyai-renyai seawal 7 pagi tadi tidak menghalang anggota-anggota PBSM NBD melakukan tugasan mereka.
Tema Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam pada tahun ini ialah "Negaraku Brunei Darussalam"

Khamis, 18 Februari 2010

Tarikh-tarikh Penting Bagi Tahun 2010

23hb. Februari - Ulangtahun Hari Kebangsaan Ke 26 (Brunei sahaja)
12hb. Mac - Hari Buah Pinggang Sedunia
27hb. April - Hari Kesihatan Sedunia
08hb. Mei - Hari Bendera PBSM
14hb. Jun - Hari Menderma Darah Sedunia
15hb. Julai - Sambutan Ulangtahun Hari Keputeraan KDYMM Ke 64 (Brunei sahaja)
01hb. Ogos - Hari Belia Kebangsaan (Brunei sahaja)
08hb. Ogos - Hari Belia ASEAN
12hb. Ogos - Hari Belia Sedunia
21hb. September - Hari Keamanan Sedunia
26hb. September - Hari Jantung Sedunia
14hb. November - Hari Memperingati Mangsa Lalulintas Sedunia
01hb. Disember - Hari AIDS Sedunia
10hb. Disember - Hari Hak Asasi Manusia Sedunia