PBSM NBD Slideshow

Sabtu, 25 Februari 2012

Pasukan PBSM SM Sultan Hassan, Bangar


Barisan Depan (Kiri ke Kanan) :
Ashruny bin Marak, Harun bin Othman, Asmawi bin Haji Ibrahim, Redzuan bin Haji Lisa, Ustazah Romaizah binti Haji Basir, Cikgu Kamis bin Munchit, Ustazah Hayati binti Haji Mamit, Ak. Akramin bin Pg. Haji Othman, Md Yussof bin Haji Tuah, Md Eddy Esmail bin Jaluddin.

Barisan Belakang (Kiri ke Kanan) :
Haniza binti Haji Jaidin, Rosmaryah binti Nispu, Chan Chee Leong, Norazlina binti Haji Maidin, Juariah binti Haji Jumahat, Karen Wong, Norazliha binti Abdul Latif, Ummi Kalsum binti Haji Momin, Siti Mardinah binti Haji Puasa, Rohani binti Dawat, Jumaiyah binti Haji Mohiddin, Salina Gor.


Tiada ulasan: