PBSM NBD Slideshow

Jumaat, 15 Julai 2011

Sertai Istiadat Perbarisan Kehormatan


Bandar Seri Begawan, 15 Julai - Seperti mana di tahun-tahun yang sudah, PBSM NBD bersama dengan pertubuhan awam lainnya telah menyertai Istiadat Perbarisan Kehormatan bagi memperingati Hari Puja Usia Yang Keenam Puluh Lima Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.


Seramai 32 ahli persatuan telah menyertai istiadat tersebut yang mana diketuai oleh Yang Mulia Komandan Awang Mohammad Amirul Rizal bin Makmun selaku Ketua Pasukan dan dibantu oleh Yang Mulia Penolong Komandan Dayang Noorismawanty binti Haji Samaih selaku Penolong Ketua Pasukan.


Selain daripada itu, hampir 70 orang ahli lagi bertugas di khemah perubatan dan juga di sepanjang Jalan Tutong mulai dari jambatan berdekatan Balai Bomba & Penyelamat Bandar Seri Begawan menuju ke Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saiffudien di ibu negara.


Perkhidmatan pertolongan cemas pada kali ini turut disertai oleh ahli-ahli Pertubuhan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam dari Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan yang telah ditubuhkan pada awal tahun ini.


Tiada ulasan: