PBSM NBD Slideshow

Selasa, 6 Oktober 2009

JPKK anjur Bengkel Pengawas Pasukan Bulan Sabit Merah

BERAKAS, Sabtu, 13 Jun. – Jabatan Pendidikan Kokurikulum (JPKK), Kementerian Pendidikan hari ini memulakan Bengkel Guru-guru Pengawas Pasukan Bulan Sabit Merah Sekolah-sekolah Menengah/Maktab 2009, bertempat di JPKK Lambak Kanan.

Bengkel tiga hari itu bertujuan bagi membolehkan para peserta mengetahui latar belakang dan organisasi Persatuan Bulan Sabit Merah (PSBM) Brunei Darussalam selain memberi pengiktirafan kepada para peserta sebagai ahli penuh persatuan dan seterusnya berhak dilantik untuk memegang mana-mana jawatan di dalam persatuan.

Di samping itu, ianya juga membolehkan para peserta berkongsi dan bertukar-tukar pengalaman dengan guru-guru pengawas yang sudah mempunyai kemahiran dalam bidang pertolongan cemas.

Sebanyak empat tajuk ceramah disampaikan oleh pengendali bengkel, Awang Jalil bin Pengarah Haji Kapitan yang termasuk sejarah penubuhan PBSM Brunei Darussalam, pengenalan carta PBSM, pengenalan prinsip-prinsip PBSM dan peranan guru-guru Pengawas dan syarat-syarat penubuhan pasukan di sekolah-sekolah dan maktab-maktab.

Bengkel serupa juga akan diadakan selama dua hari di Sekolah Rendah Anggerek Desa bermula 14 hingga 15 Jun ini. Setakat ini terdapat lebih 3,000 orang menjadi ahli yang terdiri dari penuntut, kakitangan awam, doktor, jururawat, jurutera, usahawan, dan pesara menjadi ahli berdaftar pada PBSM NBD.


GURU-GURU Pengawas Bulan Sabit Merah mendengarkan taklimat di Bengkel Guru-Guru Pengawas Pasukan Bulan Sabit Merah Sekolah-Sekolah Menengah/Maktab 2009-09-20 bertempat di Jabatan Pendidikan Kokurikulum Lambak Kanan. (Foto : Abdul Kadir Md. Tahir)

(Oleh : Abdullah Asgar) – Pelita Brunei versi Online http://www.pelitabrunei.gov.bn/news/pelita/14june/utama.htm

Tiada ulasan: